رئیس هیأت مدیره
رديف نام و نام خانوادگي متولد تحصيلات سمت سازمانی
1 هومن مشعشعی 1352/06/19 فوق ليسانس عمران از دانشگاه تهران عضو هيأت مديره و مدير عامل