• سرمایــه گــذاری در پــروژه های کشــاورزیInvestment in agricultural projects
  • طراحــــی و ســاخت شــهرک های گردشگری و تقریحـــیDesign and construction of tourist and recreational settlements
  • سرمایــه گــذاری در پــروژه ای عمرانــی و انبوه ســازیInvestment in construction and mass housing project
  • طراحــــی و ســاخت شــهرک های گردشگری و تقریحـــیDesign and construction of tourist and recreational settlements
  • اپلیکیشن سهامیار ویژه سهامداران عمران و توسعه شاهد
سرمایــه گــذاری در پــروژه های کشــاورزی2 طراحــــی و ســاخت شــهرک های گردشگری و تقریحـــی1 سرمایــه گــذاری در پــروژه ای عمرانــی و انبوه ســازی3 طراحــــی و ســاخت شــهرک های گردشگری و تقریحـــی4 5

شرکت عمران و توسعه شـاهد

شرکت عمران و توسعه شـاهد به عنوان یکی از شرکت های عضو گروه شاهد ، در عرصه صنعت ساختمان ، املاک و کشاورزی فعالیت خود را از سال 1375 آغاز و در سال 1389 به فرابورس راه یافت. فعالیت های شرکت در قالب سرمایه گذاری در پروژه های متنوع ساخت و ساز اعم از مجتمع های مسکونی ، تجاری ، گردشگری و نیز ایجاد ارزش افزوده از طریق خرید و تبدیل به احسن و فروش املاک بزرگ انجام می گیرد.