عضو هیأت مدیره
نام و نام خانوادگي مدرک تحصیلی موظف/ غیر موظف میزان مالکیت سهام
کریم بروفرد کارشناسی ارشد حسابداری غیر موظف 9619
 اهم تجارب
مدير عامل و عضو هيات مديره شرکتهاي سرمايه گذاري صنعت نفت، واسپاري سپهر پارس، گروه توسعه مالي مهر آيندگان، توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس، پتروشيمي مخازن سبز عسلويه، و تأمين دکل صبا و، مدير مالي و اداري شرکت هاي گلوبال پتروتک کيش و اورينتال اويل کيش