عضو هیأت مدیره
نام و نام خانوادگي مدرک تحصیلی موظف/ غیر موظف میزان مالکیت سهام
حسین گروسی کارشناسی حقوق غیر موظف 753268098
 اهم تجارب
رئیس اداری بنیاد شهید شهرستان قدس و بنیاد شهید شهریار، عضو فراکسیون عمران و مدیریت مجلس شورای اسلامی شهر ری، عضو فراکسیون حمایت از کسب و کار مجلس شورای اسلامی، عضو هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر، مدیرعامل شرکت شاهد شهریار، رئیس فراکسیون شاهد مجلس عضو هیات مدیره شرکت شاهد