ساختمان اداری فاطمی
تهران، خیابان فاطمی ، بین خیابان کاج و وزارت کشور پلاک 87

این پروژه در زمینی به مساحت 200 متر مربع با زیر بنايی حدود 750 متر مربع با کاربری مسکونی-اداری طراحی گردیده است. جدول مشخصات پروژه در ذیل آمده است.
این پروژه به اتمام رسیده و هم اکنون در حال بهره برداری است.
طبقات مسکونی آسانسور انبار راه پله پارکینگ جمع
واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت
زیر زمین 1 3.96 4 63 1 19.90 2 132.60
پیلوت 3/96 1 19.90 6 108.74 2 132.60
اول 1 96.96 3.96 1 19.90 2 120.82
دوم 1 96.96 3.96 1 19.90 2 120.82
سوم 1 96.96 3.96 1 19.90 2 120.82
چهارم 1 96.96 3.96 1 19.90 2 120.82
جمع 3 387.76 1 23.76 4 63 6 119.40 6 108.74 22 748.48