مجتمع اقامتی توس
این پروژه در زمینی به مساحت 600 مترمربع در مشهد، بلوار وحدت، خیابان وحدت 11 و با فاصله کمی از حرم مطهر امام رضا (ع) در 8 طبقه، مشتمل بر 1560 مترمربع فضای مسکونی و 120 مترمربع فضای تجاری اجرا که تکمیل و واگذار شده است.