املاک قلعه وکیل آباد
منطقه وکیل آباد مشهد منطقه ای در حال بازسازی و عمران است. شرکت علاوه بر املاکی که در قالب پروژه مجتمع دروازه جدید مشهد در دست مطالعه دارد ، املاک دیگری نیز در این منطقه دارد. به ویژه ملک قلعه وکیل آباد به مساحت 2.4 هکتار که از گذشته به صورت مجتمع مسکونی در آمده و بخشی از آن واگذار و بخش دیگر تصرف شده است.
 شرکت با هماهنگی نهادهای ذی ربط در نظر دارد در قالب پروژه ای ضمن بازسازی بافت فرسوده منطقه، تصرفات انجام گرفته را نیز در قالب مصالحه رفع نماید. بدیهی است با توجه به بهبود تدریجی سطح رفاه منطقه، این پروژه نیز می تواند منافع فراوانی برای شرکت داشته باشد.