پروژه برج اداری-مسکونی آسمان
زمین این پروژه در تهران، خيابان پاسداران، تقاطع شهيد لواساني (فرمانيه)، برج آسمان واقع است.

ملک مزبور به مساحت حدودا 5500 متر مربع در قسمت کوهپایه ای شمال شهر تهران، در یکی از بهترین مناطق پایتخت واقع است و با بررسی های صورت گرفته ، این پروژه به صورت برج 37 طبقه با کاربری تجاری –اداری و مسکونی طراحی و ساخته شد، این برج در زمان ساخت بلند ترین برج مسکونی در منطقه و شهر تهران بود و هم اکنون نیز بعد از برج بین المللی تهران دومین برج مسکونی بلند مرتبه بشمار می رود.
این پروژه مشتمل بر 104 واحد مسکونی، واحدهای تجاری و مجموعه اداری می باشد که در حال حاضر این پروژه به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آن مستقر است.