مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی اندیشه
زمین این پروژه در تهران خيابان دكتر قندي – ابتداي خيابان سهروردي جنب مجتمع تجاري انديشه می باشد.


زمین پروژه به مساحت 1191 مترمربع و زیربنای ملک مزبور به مساحت 12000 مترمربع در یکی از بهترین مناطق پایتخت واقع است و شهرداری منطقه 7 به عنوان مالک این زمین، شرکت عمران و توسعه شاهد را با توجه به پیشینه و اعتبار کاری به عنوان سرمایه گذار و مجری این طرح انتخاب نمود؛ این شرکت نیز با توجه به موقعیت زمین، تجاری بودن آن، نیاز منطقه و مطالعات صورت گرفته توسط کارشناسان مجرب، سرمایه گذاری در این پروژه را به عده گرفته و شرکت آسمان آفرین، به عنوان بازوی اجرایی شرکت عمران و توسعه مجری طرح توسعه مجتمع تجاری اندیشه انتخاب شد. این پروژه در قالب 10 طبقه (4 طبقه تجاری و 6 طبقه پارکینگ طبقاتی) توسط شرکت آسمان آفرین طراحی و اجرا شده و هم اکنون در حال فروش واحد ها می باشد.


مساحت زمین 1191 متر مربع 12000 متر مربع جمع کل متراژ بنا
یال جنوبی شامل: همکف، 1- و 2- (تجاری) + 6 طبقه (پارکینگ)  یال شرقی شامل: همکف، 1- و 2- (تجاری) + 6 طبقه (پارکینگ) + 2 طبقه

این پروژه به اتمام رسیده و واگذاری واحد ها به مشتریان و متقاضیان از طریق شرکت آسمان آفرین به عنوان کارگزار صورت گرفته است.