رئیس هیأت مدیره
نام و نام خانوادگي مدرک تحصیلی موظف/ غیر موظف میزان مالکیت سهام
محمد رضا سجادیان دکتری زمین شناسی غیر موظف 753268098
 اهم تجارب
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی فولاد ایران، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی به مدت 8 سال، رییس کمیته معدنی در مجلس شورای اسلامی به مدت 8 سال، مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران، مشاور ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی وزارت صنعت معدن تجارت)، شهردار نمونه استان خراسان رضوی