نائب رئیس هیأت مدیره
نام و نام خانوادگي مدرک تحصیلی موظف/ غیر موظف میزان مالکیت سهام
مجتبی دهقان کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی موظف 1000
 اهم تجارب
مشاور فنی و اقتصادی شرکت عمران و مسکن آباد دی (بانک دی) - مشاور فنی و اقتصادی املاک شرکت لیزینگ دی (بانک دی) - معاون توسعه و دبیر کمیسیون معاملات شرکت پارس سازه تأمین (شستا) - معاون فنی و اجرایی و دبیر هیأت مدیره شرکت پارس سازه تأمین (شستا) - مدیر فنی کارخانه ساخت سکو های نفتی ، یارد شرکت IOEC - رئیس هیأت مدیره شرکت سرای نقش و فن ایرانیان - مدیر گروه معماری و سازه شرکت پایا پرشیا