اراضی کشاورزی زرین خانی
این پروژه در زمینی به مساحت 306 هکتار (70 هکتار خرمده و 236 هکتار زرین خانی) در روستاي زرين خاني در شمال غربي استان قزوين قرار گرفته و از توابع شهرستان قزوين مي باشد كه در فاصله 60 كيلومتري از شهر قزوين و 10 كيلومتري شهر لوشان واقع شده است. اراضي مورد بررسي در ساحل چپ رودخانه شاهرود واقع است.با مطالعه فراوان و بررسی های صورت گرفته توسط متخصصان شرکت آب و خاک کوثر این اراضی به دنبال پیگیری های فراوان از منابع طبیعی استان تحویل شد. مطالعات شبكه آبياري قطره­اي اراضی روستای زرین خانی واقع در استان قزوین با هدف توسعه باغات زیتون در دی ماه سال 1388 توسط شرکت مهندسین مشاور صدر آب پویا انجام گرفت. در تیر ماه سال 1389، شرکت اقدام به بازنگری گزارش فنی طرح مذبور شامل نحوه تأمین آب، طراحی ایستگاه­های پمپاژ و خطوط انتقال آب و شبکه آبیاری قطره­ای نمود و با استفاده از اطلاعات پایه موجود و با توجه به اینکه تغییرات زیادی در طرح اتفاق افتاد، نسبت به طراحی فاز یک و دو پروژه اقدام شد و پس از آن قرار داد لازم با پیمانکار جهت اجرای پروژه منعقد و تجهیزات و لوازم انتقال آب از رودخانه شاهرود به محل پروژه تامین گردید. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منطقه توسط کارشناسان، زمین مزبور جهت کشت زیتون مناسب درنظر گرفته شد.

با پیگیری های انجام شده و براساس توافقات صورت گرفته با ادارات مربوطه این شرکت موفق به دریافت مجوزهای لازم جهت بهره برداری از زمین شد. همچنین پیگیری های لازم به منظور رفع موانع اجرایی درحال انجام است. درحال حاضر مقدمات کار احداث ایستگاه پمپاژ آب برای کشت نهال های زیتون صورت گرفته و در حال پیگیری است. همچنین با توجه به مشکل معارضین محلی تلاش برای رفع آن با هماهنگی مسئولین و مراجع امنیتی سیاسی و قضائی استان ادامه دارد.