املاک جیرفت
املاک شرکت در منطقه جیرفت کرمان در حدود 270 هکتار وسعت دارد. این اراضی که در دو منطقه منصوریه به وسعت 100 هکتار و منطقه سبزه گزی به وسعت 170 هکتار واقع گردیده که در حال حاضر علاوه بر کشت در بخشی از اراضی، مطالعه برای نقشه برداری، تهیه طرح های اولیه برای بهره برداری آن، رفع تصرفات و تعریف مناسبترین شیوه بهره برداری در دست انجام است.در این مطالعه تمام ظرفیت های املاک مزبور چه در عرصه کشـت و چه از نظـر هـر گـونه شیـوه بهره برداری مورد بررسی قرار می گیرد.
  
اراضی 170 هکتاری سبزه گزی


اراضی 100 هکتاری منصوریه