مجتمع مسكوني وردآورد
این پروژه مشتمل بر 6 بلوک ساختمانی 25 طبقه مجموعاً 1200 واحد مسکونی به مساحت مفید 156000 مترمربع و همچنین 2000 مترمربع فضای تجاری و 1000 مترمربع فضای اداری است. شرکت به دنبال مذاکرات و توافق انجام گرفته با شهرداری منطقه 22 تهران، ضمن واگذاری بخشی از اراضی خود در وردآورد به شهرداری، در مقابل مجوز احداث این مجتمع را در منطقه وردآورد، ضلع شمالی اتوبان تهران ـ کرج دریافت نموده است . با توجه به موقعیت ویژه منطقه 22 و شرایط مطلوب آن، می توان آینده ای روشن برای این پروژه پیش بینی نمود.

آخرین وضعیت پروژه :
در حال حاضر در مرحله اخذ پروانه ساختمانی برای تمامی بلوک ها و تکمیل گود برداری می باشد.