پروژه برج مروارید کن
پروژه در منطقه 5 تهران، کن، خیابان کوهسار واقع است.این پروژه مسکونی در زمین متعلق به شرکت شاهد و شرکت عمران و توسعه شاهد به مساحت 8842 مترمربع واقع در تهران ، کن ، خیابان کوهسار در دست طراحی است . براساس توافقات انجام شده با شهرداری ، امکان ساخت 45000 مترمربع بنای مسکونی مفید و زیر بنا کل 70000 متر مربع در این زمین وجود دارد . براساس مطالعات اولیه قرار است مجتمع مسکونی مروارید کن با 420 واحد مسکونی در این زمین طراحی و اجرا شود. مدیریت طرح این پروژه به شرکت ساختمانی آسمان آفرین واگذار شده است. که دستور نقشه مربوطه اخذ شده و برای تهیه نقشه ها و اخذ پروانه با شرکت های مشاور مذاکره شده است.
دستور نقشه مربوطه اخذ شده و برای تهیه نقشه ها و اخذ پروانه با شرکت های مشاور مذاکره شده است..(شهریور 1393)