شهریازی سر پوشیده - اراضی وکیل آباد
اراضی واقع در مشهد، انتهاي بلوار وكيل آباد، حاشيه بلوار، جنب كوهستان پارک

بر اساس مطالعات انجام شده و با عنایت به اینکه کاربری دو قطعه زمین متعلق به شرکت در ضلع جنوبی بلوار وکیل آباد به مساحت 38840 مترمربع، گردشگری و تفریحی تعریف شده بود، به دنبال واگذاری 35% از زمین های مزبور به شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان، بنا شد مقدمات لازم برای ساخت شهربازی سرپوشیده در اراضی نام برده فراهم گردد. 
 در ادامه، با توافق دو شرکت عمران و توسعه شاهد و سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان، بنا شد با توجه به موقعیت املاک و حجم کار، شرکت پروژه محور عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان تاسیس شده و امور مربوط به این پروژه را دنبال کند. 
 پس از انتقال مالکیت اراضی مورد نظر به شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان، این شرکت مطالعات اولیه جهت تهیه طرح و انجام امور اداری در این ارتباط را آغاز نمود و بر اساس مطالعه تیم مهندسین مشاور مقرر گردید تا اراضی مذکور جهت طراحی شهربازی سرپوشیده آماده گردند. 
 پس از طی مراحل اداری و تهیه طرح های معماری و جلب نظر مساعد شورای اسلامی شهر مشهد، طرح شهربازی سرپوشیده به تصویب این شورا رسید.
در مرحله فراهم شدن مقدمات اجرای پروژه، از آن جا که شهرداری مشهد طرح جامعی برای اراضی منطقه وکیل آباد تهیه کرده و در صدد اجرای آن بود علاقه مندی خود را جهت تملک اراضی وکیل آباد اعلام کرد و شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان با بررسی چند گزینه و به جهت حفظ حقوق سهامداران، ملک مزبور را با پروژه ای دیگر واقع در میدان شهدای مشهد در نزدیکی حرم مطهر امام رضا(ع) تهاتر نمود.